Sửa chữa thay thế các bộ tiếp địa đường dây 110kV 172 E24.4 Phủ Lý – 171 E24.14 Đồng Văn 4; đường dây 172 E24.3 Đồng Văn – 172 E24.14 Đồng Văn 4; đường dây 110kV 173 E24.4 Phủ Lý – 172 E24.11 Châu Sơn

Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Anh Hòa hoàn thành Dự án: Sửa chữa thay thế các bộ tiếp địa đường dây 110kV 172 E24.4
Phủ Lý – 171 E24.14 Đồng Văn 4; đường dây 172 E24.3 Đồng Văn – 172 E24.14 Đồng Văn 4; đường dây 110kV 173 E24.4 Phủ Lý – 172 E24.11 Châu Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *