Đường dây 175E24.4-174E24.15, nhánh rẽ Bút Sơn; Nhánh rẽ xi măng VISSAI 3 và đường dây 176E24.4 – 173E24.15.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Anh Hòa đóng điện thành công Đường dây 175E24.4-174E24.15, nhánh rẽ Bút Sơn; Nhánh rẽ xi măng VISSAI 3 và đường dây 176E24.4 – 173E24.15

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *